Huisregels Expo Brasil

1. Door het festivalterrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels.

2. Visitatie en veiligheidsfouillering kan worden uitgevoerd door onze ‘security’ medewerkers en is verplicht.

3. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd en volgt geen teruggave van je entreegeld.

4. Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie in het kader van de openbare (rechts) orde, kun je van het terrein verwijderd en aangehouden worden.

5. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van entreegeld.

6. Toegang tot het evenement kan alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs welke verkrijgbaar is bij de kassa à € 3,00.

7. Kinderen tot 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene het terrein op.

8. Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden.

9. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend.

10. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en leiden tot directe verwijdering van het festivalterrein.

11. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

12. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival.

13. Er is geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.

14. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s/reportages te gebruiken voor publicatiedoeleinden.

15. Respecteer je medebezoekers.

16. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis) dieren mee te nemen.

17. Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

18. Roken is niet toegestaan in tenten of andere overdekte ruimtes.

19. Op al onze markten wordt een toegangsprijs geheven, tenzij anders vermeld.

20. Bij onze binnenmarkten krijgt u vooraf een kraamnummer toegewezen, tenzij anders vermeld.

21. Komt u later dan 09.30 uur binnen, dan vervalt het recht op uw kraam en zijn wij genoodzaakt de kraam aan iemand anders te verhuren. Dit geldt ook voor onze buitenmarkten!

22. Vanaf 10.00 uur gaan onze markten open voor de bezoekers. U dient dan geheel klaar te zijn met het inruimen van uw kraam.

23. Op de markt wordt € 10,- borg berekend (ter plaatse contant betalen), tenzij anders vermeld.

24. De borg betaalt u zodat wij de zekerheid hebben dat u de kraam netjes achterlaat, al uw spullen meeneemt, inclusief klein vuil, en niet vóór 17.00 uur inpakt!

25. Voor het achterlaten van vuil/dozen in en rondom de hal/het terrein kan een boete opgelegd worden.

26. Begint u eerder met opruimen, dan zijn wij genoodzaakt de borg in te houden. Het is natuurlijk niet netjes als bezoekers nog speuren naar leuke artikelen en de persoon achter de kraam zonder interesse zijn spullen al inpakt.

27. Helaas geldt in de hallen de regel, dat er geen huisdieren zijn toegestaan.

28. Een bekeuring krijgen of terug naar huis moeten met al uw artikelen, is dus geheel voor eigen risico en niet op ons verhaalbaar.

29. Het deelnemen en bezoeken van onze evenementen geschiedt geheel op eigen risico.

30. Per kraam heeft u recht op gratis toegang voor 2 personen. U dient dan om uiterlijk 09.00 uur binnen te zijn.

31. Het afmelden van uw kraam kan tot 14 dagen voor dat de markt begint. U bent ons dan € 22,50 annuleringskosten verschuldigd. Bij latere afmelding of verzuim wordt de gehele kraamhuur in rekening gebracht.

32 Bij slecht weer wordt er geen geld teruggegeven, dit is op eigen risico. Wij kunnen hier immers ook niets aan doen.

33. Alle marktkramen hebben een afmeting van 2.00 meter bij 1.00 meter. Buitenkramen zijn voorzien van een dakje.

Geniet van Expo Brasil!